Quy Định

Đổi Trả Sản Phẩm

Mua Hàng Liên hệ
i. ĐỔI HÀNG

Không áp dụng đối với các thiết bị như : Đã xuất hóa đơn GTGT; Hệ thống đã lắp đặt hoàn tất, Các thiết bị có tính chất hao mòn, các thiết bị bị cắt rời, bẻ gãy, làm mất bao bì hoặc bị trầy xước, dơ bẩn.

Trong trường hợp quý khách mua hàng nhưng không đáp đứng được yêu cầu sử dụng hay một lý do nào đó mà muốn đổi sang mặt hàng khác chúng tôi sẽ hỗ trợ như sau:

 1. Địa điểm đổi hàng: Tại cửa hàng của PHUYENXANH.VN (Chúng tôi không áp dụng chính sách này tại nhà quý khách)
 2. Đổi xuống sản phẩm có giá trị thấp hơn sẽ không hoàn lại tiền dư
 3. Thời gian áp dụng tương ứng:
  – 02 ngày kể từ ngày mua hàng: Miễn phí
  – Từ 03 đến 10 ngày kể từ ngày mua hàng: 5% giá trị hàng
  – Từ 11 đến 20 ngày kể từ ngày mua hàng: 10% giá trị hàng
  – Từ 21 đến 30 ngày kể từ ngày mua hàng: 15% giá trị hàng
  – Từ 31 ngày trở lên: Thỏa thuận
 4. Yêu cầu Sản phẩm và hộp sản phẩm phải còn nguyên vẹn, sạch đẹp, không trầy xước, còn trong tình trạng hoạt động bình thường, đầy đủ hộp, sách, phụ kiện cho dù là sợi dây cáp buộc, túi bóng.
 5. Thời gian bảo hành của hàng được đổi sẽ nối tiếp hàng cũ, chứ không áp dụng bảo hành từ đầu.
 6. Chúng tôi có quyền từ chối việc đổi hàng nếu chúng tôi nhận thấy có sự lợi dụng chính sách này nhằm mục đích trục lợi hoặc hàng hóa không còn đảm bảo
II. TRẢ HÀNG
Việc trả hàng chỉ được áp dụng miễn phí khi chúng tôi tư vấn không đúng sự thật về hàng hóa hoặc Sai chức năng sản phẩm.
Không áp dụng đối với các thiết bị như : Đã xuất hóa đơn GTGT; Hệ thống đã lắp đặt hoàn tất, Các thiết bị có tính chất hao mòn, các thiết bị bị cắt rời, bẻ gãy, làm mất bao bì hoặc bị trầy xước, dơ bẩn.
 • Địa điểm trả hàng: Tại cửa hàng của PHUYENXANH.VN (Chúng tôi không áp dụng chính sách này tại nhà quý khách)
 • Thời gian áp dụng:
  – Từ 01 đến 03 ngày kể từ ngày mua hàng: 10% giá trị hàng
  – Từ 04 đến 10 ngày kể từ ngày mua hàng: 20% giá trị hàng
  – Từ 11 đến 20 ngày kể từ ngày mua hàng: 30% giá trị hàng
  – Từ 21 đến 30 ngày kể từ ngày mua hàng: 40% giá trị hàng
  – Từ 31 ngày trở lên: Thỏa thuận
 • Yêu cầu Sản phẩm và hộp sản phẩm phải còn nguyên vẹn, sạch đẹp, không trầy xước, còn trong tình trạng hoạt động bình thường, đầy đủ hộp, sách, phụ kiện cho dù là sợi dây cáp buộc, túi bóng.
 • Chúng tôi có quyền từ chối việc trả hàng nếu chúng tôi nhận thấy có sự lợi dụng chính sách này nhằm mục đích trục lợi hoặc hàng hóa không còn đảm bảo.